מי יאהב את הציפור הקטנה? ממסע מותשת, זיעה על מצחה ושתי רגליה מבקשות מנוחה "לא אני" - נד עץ האלון, לא בענפיי ציפור תקנן ושמיכת עלעליי אותה לא תמגן מי יאהב את הציפור הקטנה? מכל חברותיה היא עזובה מי לה יאמר מילה טובה? "לא אני" - סח הברבור, רעיון שכזה הוא סתם בזבוז חבריי ישימוני ללעג ובוז מי יחוס על הציפור הקטנה? מי מליבה יסיר העצבת? מי יזון בריה מורעבת? "לא אני" - התנצלה החיטה המוזהבת, הייתי נותנת אני נשבעת אך על גרגריי אני משוגעת מי יאהב את הציפור הקטנה? האין לכבודה איש חומד? מי לעלובה יאמר הספד? "אני אני" - ניחמה האדמה, ממני ואלי, דל וחשוב כי מעפר באת ואליו תשוב... Simon & Garfunkel Who will love a little Sparrow? Who's traveled far and cries for rest? "Not I," said the Oak Tree, "I won't share my branches with no sparrow's nest, And my blanket of leaves won't warm her cold breast." Who will love a little Sparrow And who will speak a kindly word? "Not I," said the Swan, "The entire idea is utterly absurd, I'd be laughed at and scorned if the other Swans heard." Who will take pity in his heart, And who will feed a starving sparrow? "Not I," said the Golden Wheat, "I would if I could but I cannot I know, I need all my grain to prosper and grow." Who will love a little Sparrow? Will no one write her eulogy? "I will," said the Earth, "For all I've created returns unto me, From dust were ye made and dust ye shall be."