יום חורף של דצמבר קודר אני לבדי, בביתי מסתגר בוהה מחלוני אל הרחוב שבמורד על מעטה השלג השקט ששרד אני כמו אי כסלע פלאי בניתי לי חומות מבצר אדיר עלי אדמות אליו לא יוכל איש לחדור רק מגבוה תציץ הציפור אני כמו אי כסלע פלאי מאסתי מזמן בכל חברות אשר גוזלת ממני חירות איתה מביאה אהבה וצחוק תבוא, בפניה הדלת אטרוק אני כמו אי כסלע פלאי אל תספר לי על אהבה שלי מתחרזת עם אכזבה ישנה היא עמוק בתוך זכרוני ארסית ומסוכנת כמו צפעוני לא אפריע שנת, רגשות שכבר מתו ומרוב דמעות, את שנותיי המעיטו אני כמו אי כסלע פלאי לי הספרים מהווים מגן כשיריון, השירה אותי תמגן חבוי לי בחדר, כברחם נצור ואיש בי לנגוע, כמותי עצור אני כמו אי כסלע פלאי כסלע לא אחוש כאב וצער ולבכי, כאי, אנעל את השער..... Simon and Garfunkel A winter's day In a deep and dark December I am alone Gazing from my window To the streets below On a freshly fallen silent shroud of snow I am a rock I am an island I've built walls A fortress deep and mighty That none may penetrate I have no need for friendship Friendship causes pain It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock I am an island Don't talk of love Well, I've heard the word before It's sleeping in my memory I won't disturb the slumber Of feelings that have died If I'd never loved, I never would have cried I am a rock I am an island I have my books And my poetry to protect me I am shielded in my armor Hiding in my room Safe within my womb I touch no-one and no-one touches me I am a rock I am an island And the rock feels no pain And an island never crie