שי-לי מילר

משתדלת להיות כמה שיותר קרוב למה שאני

הייתי כחולמת...

וטוב לו...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה