ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי למטה יהודה מלא ברוח אלוקים הוא יחל את שליחותו בעשיית העבודה ויעש כל איש חכם לב בחכמת אלוקים את המשכן וכל יודע עשות, מעשה חושב שש משזר, תכלת וארגמן ובתוך המשכן יעשה השולחן אמה וחצי תתנשא קומתו הוא יצופה זהב ומעצי שיטים יוכן וזר זהב יעטר את מסגרתו בו דויד זכה ונטל הרי זהו כתר מלכים שבמשתה מפואר ומיני מאכל את שולחנם מכל טוב הם עורכים ועל מזבח הקטורת של זהב שתי טבעות עגולות ירכיב מתחת לזרו על שתי צלעותיו מעל זר זהב סביב על מזבח זה הקטורת תוקטר על ידי אהרון באמונה וזר הזהב על ראשו יוכתר זר של כתר כהונה הכרובים פורשי כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על זר זהב של הארון לא זכה בו רק דויד כי אינו של מלכים ולא נח לבד על ראשו של אהרון כי זר הזהב על הארון במשכן זהו זר של כתר תורה ויונח הוא על ראשו הקט, המורכן של כל החפץ באורה אם בזויה בעיניו ולו תועבה יפסיד ותהיה לו לזר אך אם רוצה בה ובאמת אהֵבָה יזכה לה ויהיה מאושר