הצלקת הראשונה היא הכי עמוקה , כגודל הנתינה לאחר כך גודל האהבה לאותו אדם כיון שבעצם הנתינה האדם נותן את עצמיותו , את נפשו ... לכן אם אוהבת את ילדיה יותר מכל כי נותנן היא ללא קץ משחר ילודם עד... וכן בכל שאר הדברים האדם לא נותן למי שאוהב אלה אוהב את מי שנותן.