יאוש אויבי הגדול תפסיק להעיק על נפשי תפסיק לרבוץ בחובי להתיך את מעי להמיס את קרבי סור מעלי, סור מעלי ואל תגרש את עמל מחשבותי ואל תעיב על דחף יצירותי שכבים בראותם אותך ומסרבים לצאת- בגללך ושוב אתה מופיע ושוב בי מפעם ושורף בלהט פתילך רעיונות- לא מרחם לא נותן לי מנוח מבריח את הזמן ובמוחי מכה בכוח תסתלק- אינך מוזמן!!!