ללא מען

וללא שולח

מרחפים באוויר

ביטויים ושורות

מחפשים מגע

של חיבור

בשתי וערב

בין עין לאוזן

ולעת צהריים

לצאת עם השיריים

שנאכלו

ללא טעם

וללא תחושה

כאילו היו

סתם,

עוד יצירה.