כוכב נופל

"פרחים עושים לי לפעמים לבכות מיפי" (נתן יונתן).

האיש שתולה את הכוכבים

חושך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה