כוכב נופל

"פרחים עושים לי לפעמים לבכות מיפי" (נתן יונתן).

היה לה חלום

מדבר יהודה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה