כוכב נופל

"פרחים עושים לי לפעמים לבכות מיפי" (נתן יונתן).

מדבר יהודה

ניגודים.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה