כוכב נופל

"פרחים עושים לי לפעמים לבכות מיפי" (נתן יונתן).

אוסף.

מדבר יהודה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה