כוכב נופל

"פרחים עושים לי לפעמים לבכות מיפי" (נתן יונתן).

חושך

חלק קטן של הזמן.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה