ואם בים המלח

המים בצבע הטורקיז

המקסים הזה

בגלל המלחים,

 

אולי גם לי יהיו

עיניים בצבע הטורקיז

המקסים הזה

בזכות הדמעות.

 

 ואם בשקט התהומי הזה

של צוקים ושמיים

יש כל כך הרבה אמת

ואור,

 

אולי גם לי

תהיה מעט מן האמת

ומעט מהאור

אם אהיה דוממת

  כצוק.

 

ואם העולם הזה

שהוא הרבה יופי וכאב

תמיד משלב בין השניים

 

אולי גם אני,

אצליח לשלב בין כולי

אם אבין שבכל אדם

יש גם מזה וגם מזה.