ניערתי חוצני ממני,

חוסני אבד.

איני תוהה איך באגרופך הוא נדחס,

תמהתי רק מה הטעם לנחילי המלים

הנלאטים באוזני

אם אני בידיך כבר מזמן.

 

הטעם אינו בתנועות,

גם לא בגוף הרפה ולא במילותיי,

ללא חוצני ניטלו  ממני כנפיי,

ולוואי אסוב במעגל כחוני

לא אסוג עד יושב בכוח,

רצוני.