היום אני לאה,

רחל שבי מתפרצת כנגדך-

ואם אין אתה אוהב אותי

אצוף באפיסת אונים

על פניו של מוות רך ומפונק.