ואשר יצר את האדם

ברא בו-

נתזים נתזים

של עסיסי רימונים

ארוזים ארוזים,

וגלוי וידוע

שאי אפשר לי לעמוד בפניך

(אפילו שעה אחת!)

מבלי שיפתחו הסוגרים

ועיניך יהיו מכחול חצוף

שיטביע את כלימתי הדקה

בכתמים בוהקים.