בחשכת ימי הביניים שלך אתה בולע ומתמלא

ובהפוגות הקצרות שבין בין לבין

היא משקה אותך מיץ דובדבנים סמיך

וזרם של חרצנים נפלט מפיך

וברוחב יד תאסוף אותם בכלי של חרס

ותגיש אותו אל שפתיה.