"יש שיטה בשגעון"

 

...לא כל שכן
עכשיו
כשזה כבר
נגמר.
זה יכול היה
להיות אחרת,
וגם אז
אני לא יודע...
כי בעצם עכשיו
זה מתחיל מחדש,
אבל לא כמו אז
לא כל שכן עכשיו
שזה כבר אחרת...

יש חוק
    ויש שיטה
         ויש סדר לדברים
ויש אז
   ויש עכשיו
             ואם ירצה השם
                     יבואו אחרים
        כן
             ולא

                ולא כל שכן....