@מחול הנשמות@

"סכנות. אני בז לסכנות"

הסרטן שלי

a17294

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה