אבי סנט בי אחר אכלתי הגלידה ללא ממתיק. "לך לךָ ילדי ותפוס חבר קטן" חברי הקטון משחק לידיי כל אימת שארצה. חברותי לפעמים ילדותי לפעמים לא פעם רבנו. "והבא אותו אליי". והבאתי. חיבקתיו והיה לי לאח. אח אח אח אח וכ ךזהנ משךו נמשך.