הלא קשה לך להשקות את גמליי? וצמידי הענק ששמתי על ידך האינם מכבידים עלייך? השקי חמודתי השקי ומי ייתן ואין מחר. בשמי את נפשי בשמי את גופי בשמי את הלילה הזה באור גחליליות. תני לי עוד קצת מהשקט הזה ונימוג.