אני שולח יד אל גבריותך. בפעם האחרונה הצטערת. אמרת שזה לא אתה ושאתה מוליך אותי שולל. שאין לך רגשות כי כי אתה יצור חסר לב. אני לא מעוניין בליבך הלילה.