"הפרופסור" היא קוראת לי "זה בעל הרגשות המחושבים" היא דופקת לי בטלפון שאפסיק, שאסיים את מטח העלבונות שהיא סופגת. אך ממשיך. בום בום דופק ודופק מי שם זה צועק ואז כשכלו כל הכוחות לקחתי נשימה וניתקתי.