"מה אתה רואה כשאתה מציץ לי בעיניים?" כלום. "מה אתה מרגיש כשאתה מלטף את עורפי?" שום דבר. "אם כך, מדוע התקשרת אליי אתמול ובכית על כך שנפרדנו?" לא יודע. "מה אתה עושה הערב?" בא אלייך. "בוא".