מתוך יערות ליטא העבותים מבין עץ צפצפה עתיק ישור לו עלעל קטנטן הישר אל חלון צריף עץ ישן ובחלון הפתוח ילד יהודי קט בלבוש מסורתי יושב ולומד לקרוא בחומש קורא הוא בהטעמה רבה ובניגון ישראל סבא יפול העלעל אל בין האותיות אותיות תמות של חומש בראשית בדפוס ירושלים דליטא. יחדל הילד מניגונו הערב יביט בשלכת,יתהה ויעצב אותיות פורחות באויר מלוות בנעימות ישראל סבא ועלי שלכת נושרים מטה לבשר כי בא הסתיו וקדרו שמיים בחשרת אפילה על פני זו ארץ גולה 2002-1