האוהב את עצמו יתאכזר לאחרים: ---------------------------- הולל פוקר ציוני אחד בשם זלמן פיפא, הלך בשבת עם בנו הקטן בוזגלו למרכז העיר בכדי לקנות מנה פלאפל. ויגיע לשיפודי שינקן ויקנה פלאפל עם הרבה טחינה ועמבה וקצת סחוג ואף קנה בקבוק בירה. ויחלל שבת בפרהסיא ולעיני כולם. ובאותו מקום ורגע, ויעבור דודו החרדי בעל הקפוטע הירושלמית והשטריימל ושמו מנדל זלמן והוא מזמזם לעצמו ניגון עתיק משל נטורי קרתא. וירא את אחיינו בשיא קלקלתו, ותיעתק המנגינה מלשונו. ויאמר בלשון זעקה: "הויי ציונייני שיקצויני, געוועלד יהודי ! מה שאתה עושה זה אנטי בד"ס ושס ועוד בשבס קוידש שאסור לחללה בשום פנים ואוייפען -מה לימד אותך אביך מנוחה עליו השלום אז כשאכלת לפניו שקשוקה עם שרימפסעלעך ושינקן?. עוד מימי סבא, אבא, רבא ואביי אף אחד ממשפחתנו לא חטא בצורה שכזו!". וירא פיפא את דודו בעל זקן המידות ויחרד ואחר אמר: "עזוב, זה על הכיף כיפק, מה אתה מתפלסף עליי, הא?" ויאכל פיפא את הפלאפל ברעבתנות, ויאמר לבנו בוזגלו: "הא, בוזגלו, מה העניינים, רוצה כדור פלאפל בטחינה ועמבה?" ויאמר בנו: "בוודאי אבא, איזו מן שאלה?" ויתן לו אביו כדור ויבלע בוזגלו את הכדור ברעבתנות. וירא זאת רבי מנדל ויזעק ויצעק על פיפא: "תראה תראה, אתה מאכיל את הילד ומחטיאו -חוטא ומחטיא!" ולרגע נחה על רבי מנדל רוח הנבואה ויברקו עיניו ויאמר ברגש: "כל האוהב את עצמו יתאכזר לאחרים! אוי לי כי אחייני נעשה ציוני שיקצוני ויצא לתרבות רעה, לפחות היית נהיה מזרחיסטי - חצי נחמה כמו חצי לימון ביד, והרי נאמר כי עדיף חצי לימון ביד מאשר מלח לימון". וישא מנדל את רגליו וילך מן המקום. לאחר שדודו החרדי הלך ולאחר שגמר פיפא את הבירה וגמר את כספו בקלפים וירגיש רעב כמו כלב, ומפני שהיה שיכור כלוט -לקח אליו את בנו ויהפוך אותו על רגליו וידרוש ממנו את כדור הפלאפל בכל מחיר וידרוש ממנו להקיא אותו -והילד לא יכל להקיא. ויאמר לו פיפא: "אתה חייב, אתה גנבת ממני את הכדור, מסור ת'כדור!". ולא הועילו תחינותיו של בנו ויקח פיפא את בנו ויהפוך אותו מכיוון רגליו ויקא בוזגלו חסר האונים את הכדור עם עוד כמה רטבים. ויקח פיפא את הכדור ויאכלהו לתיאבון ובכך התגשמו דברי הנבואה של דודו: "האוהב את עצמו יתאכזר לאחרים"