עמדתי מול הזית גזעו עתיק יומין אך שורשיו עמוקים שמנו בן אלפיים אמרתי : אתה לא עץ אתה קלף מיקוח פיקדון קצר מועד. שתק העץ ולא מיחה. טיפסתי על הגל טרסה מאבני השדה האבות הקדומים סיקלו ונותר לעד ושריד אמרתי: את לא טרסה את קלף מיקוח פיקדון קצר מועד. שתק הגל ולא מיחה. עמדתי מול הקיר אבניו כבדו מזוקן אך הוא הדור ומכובד טומן בחובו דורות אמרתי : אתה לא קיר אתה קלף מיקוח פיקדון קצר מועד. הקיר הזיל דמעה גחן עד כמה שיכל, ציפור דרור נחתה וברגלה פתק צהוב כתוב בעברית עתיקה: "יש אנשים עם לב של אבן"