ובתוך הדממה המתנגנת

מר ממר מזדחל

כמו נחש מתפתל,

נכנס אל תוך חלומו.

 

מנשים את החלום

שהופך לחסר הכרה,

תוך כדי, מתנשם בכבדות

דפיקות לב מואצות.

שרוע על אריחי הרצפה

מביט בסובבים ממעל.

 

בגיל ארבעים ושבע

רק נעימת "אור ירח"

מלווה אותו.