אומרים שהשינה היא בריחה.
אני גורס שהשינה היא מריחה.
כמו צייר המורח ביום מכחול
על גבי אין סוף דיונות של חול.
והנה, עם ליל סופה  כבירה מגיחה
ומוחקת תלאות היום ומשכיחה