עכשיו אחרי שמצאנו עצמנו זרוקים שבורים רצוצים בעודך מנסה לשמור על נשימתך יציבה אני מודיע לך שאני מחפש דבר. את בוכה וצועקת "אי אפשר לקיים את הכל" כי עצם קיומנו מנוגד לתכלית. אני נוגס בתפוח ומשפשף ממנו שערה. בין כל העצמות שהיו פזורות על הרצפה לא מצאתי נחמה.