גבולות של שמש. את אומרת לי "תתכופף. אם תעשה כך תוכל לראות את השמש בין רגליך". שם, בין כל גבולות האור אני רואה פס דק דקיק מציג נוכחות מלאת משקל. אני שולח יד מנסה לגעת. את אומרת שאסור. שאם אגע ייפקחו עיניי ולא אבדיל בין יום ללילה. אני שולח יד ונוגע. את הפס הדק דקיק לא אראה עוד לעולם.