"את יודעת".. אני מתחיל לספר לה והיא בוחשת "אחד קפה שתיים סוכר זה .." לא מספיק חם כאן את מסננת בקור. ישבנו בחוץ כי לא היה "מקום דוקא סולידי, אף פעם לא הייתי.." כאן, מתנהגים לפי כללים אחרים. "חשבון, אם אפשר" לקבל איזה רמז קטן אם זה "זה הכל, תודה".