לא לשלטון העריצות!

קדימה לאחוז בנשק!

המון עמל בעולם ישלוט;

לא עוד תקיפי-המשק.

 

הבאריקדות כהרים יצמחו;

הרעבים ללחם בגאון יקומו.

לא עוד שלטון העריצות!

העוני והאביונות יתומו.

 

תפרוץ סופה נושאת תמורות;

ברית-המועצות המחודשת

מחורבנה תפציע.

סוציאליזם אמיתי ונטול-שגיאות

הפועלים יבנו;

יום-הדין והחשבון יגיע.

 

כל פקיד מושחת ישלם מחיר;

גם כל שר ומלקק פינכא.

קדימה ההמונים!

הילחמו כמו שבטי אינקה.

 

תלמדו מבר-כוכבא והקנאים!

גם מנאצר דוגמה תפיקו.

הקץ לאימפריאליזם המערבי!

עוד עוצמה לו אל תעניקו.

 

הנה ונצואלה – זוהרה זוהר;

גם בוליביה במאבק ניצבת.

מהפכת-הפועלים;

אש-מלחמת המעמדות לוהבת!