בין השמירות יש לך זמן לחשוב על שנה שחלפה מה עברת איך התקדמת אולי לא? אז יודע אני את התשובה התקדמתי אחרי הרבה נפילות נפילות כואבות אורות נסתרים כאב על כל שטות שעשיתי כל רגש שהכזבתי כל דבר שעשיתי לא מרוע ליבי כי אם מילדותיות שבי... אך הגיע הזמן לחשבון נפש והזמן לבקש סליחה ומחילה ויש הרבה ממי... אז סליחה באמת אין אמנם דרך לתקן את מה שעשיתי רק לומר שהלוואי שאלו יהיו הצרות הכי גדולות שלכם... ממני אלחנן אשר איננו עוד מה שהיה...