"אחד המפקד..." אור אין סוף יש בקדושה אך אנו רואים אותה? "שתיים המפקד..." כאב הגוף הוא רק חלק קטן מכאב הנפש "מחלקה 4 עוד לא הבנתם?! כאן זה טירונות ועומדים בזמנים!" זמן זה קודש! 'כל זמן מאיר בתכונתו...' ואיפה אני? הקדושה הטהרה העוצמה? "שבעים וחמש המפקד..." למה אין לי כאב כזה על כל חטא על כל עוון [לך תדע עד כמה נגיע...] האור מפציע מכל העולם רק צריך להסתכל בעינים הנכונות "תשעים המפקד..." "מחלקה 4, הבנתם למה אסור לאחר?" מה שתגיד... ואיזו שנה היתה ואיזו תהיה? טובה נפלאה קדושה וטהורה וזה תלוי בנו כן אנחנו הפשוטים פה למטה... "מאה ועשר המפקד..." "שמונה עשרה ושלושים ושתיים שניות מסדר..." אילו היתי מחכה למשיח כמו למשפט הזה... איך נפלנו?... [שמו לנו רגל...] אבל האור לא יכבה האש לא תדעך האש תתעלה ללהבה... להבת שמחה