בעקבות החשיפה בתקשורת, שעל אמצעי - הבטיחות באת הנהיגה, נגבים מסים גבוהים, שבעטיים, רוב הנהגים, מוותרים עליהם הנה, כאבן - נֶגֶף המסוכנת, מנבכי - השלטון, נזדקרת חרב, של המיסים מסכני - חיי אדם; הפעם, המכה מכוונת, כנגד בטיחותם של הגאיי - רכבם. איזה חוסר - הרגישות! איזו צרות - עין - למסות את הזכות להישאר בין החיים! על מקבלי - החלטות, פניהם חַפור בקרקע; עליהם להפוך דראון, בעיני - העולם! למַטָל - מיסים, על בטיחות - החיים, אין תֶרֶץ; אין שיעור, לחיי - האדם!