לפעמים מתפרץ - לדמיון, סוף שחור ואתה מתכווץ ונרתע לאחור ובגבור מועקה גם אתה כבר מסכים שהשמש תשקע ולעד לא תשכים אך עוד זנב הרוח רודף זנב ענן וריח תפוח מציף את הגן ושטות הסירות מול חופים רחוקים ופלחי הפירות כמו אז - מתוקים