אפונה וגזר

יושבת במקרר ביחד עם בטטה. אוהבת לקטר.

שוב

חלל לבן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה