אפונה וגזר

יושבת במקרר ביחד עם בטטה. אוהבת לקטר.

חלל לבן

שוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה