27/02/02 לכב' סנ"צ עו"ד ח. וולפוביץ יועמ"ש קבת"צ מטה המחוז הצפוני, מ"י ג.נ. הנדון: בקשה להישפט בגין דו"חות תנועה. להלן מפורטות שתי בקשותי להישפט בגין שני דו"חות התנועה הר"מ, ב-21.2.02 נפגשתי עם קצין פניות נהגים במשטרת חיפה, פקד משה ניסן, ולאחר ששטחתי בפניו את בקשותי, הוא הציע לי לפנות אלייך, מאחר ואין בסמכותו לאפשר לי להישפט. דו"ח תנועה שמספרו 1003763867 (העתק הדו"ח מצ"ב) מתאריך 6/9/00: עם קבלת הדו"ח הגשתי בקשה לבטלו כנדרש (מצ"ב העתק מהמקור שנשלח ב-9/9/00), בקשתי נדחתה, ונשלח לי מכתב ב-17/9/00 (מצ"ב העתק) המציין שהודעה הכוללת בקשה להישפט תישלח לביתי. בהודעה זו מתאריך 12/01/01 בנוגע לדו"ח 1003763867 (מצ"ב העתק ההודעה), נאמר בפירוש (ואף מודגש במקור!) שאם ברצוני להישפט עלי למלא את הספח המצורף ולשולחו בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה. ואכן קיבלתי הודעה זו אלא שרק בינואר 2002 וביקשתי להישפט, כאשר חלפו פחות מ-30 יום מאז קיבלתיה, שכן עד ינואר 2002 נמצאתי בחו"ל (מצ"ב צילום דרכון, כמו כן הצעתי למשטרה לברר זאת עם משטרת הגבולות). עם זאת למרות מכתבים קודמים ששלחתי, בקשותי נדחו ע"י ר' לשכת התנועה שמטה מרחב חוף וע"י ר' חוליית פניות נהגים במטה הארצי, שציינו בתשובותיהם תשובות הסותרות את הרשום על הדו"ח שנשלח אלי (מצ"ב העתקים ממכתביהם). יש לציין כי במקביל להגשת הבקשה לביטול, הגשתי תלונה כנגד השוטר, שהועברה לטיפולך, ולטיפול רפ"ק קלרה גרוס, (העתקים מצ"ב ממכתבך מ-7/2/01 וממכתבו של אבי, מר יעקב דגון מ-22/1/01), אלא שגם תלונה זו לא התבררה, עקב העובדה שיצאתי מן הארץ. מכל זאת נובע שמבחינת ניסוח החוק ביקשתי להישפט בזמן, ולכן אבקש את עזרתך בכדי להישפט על דו"ח זה. דו"ח תנועה שמספרו 1003763875 מתאריך 6/9/00: בניגוד לרישומי המשטרה, הדו"ח לא נמסר לי ביד ולכן לא יכולתי לבקש להישפט בגינו, מצ"ב העתק של הודעת הקנס המקורית 1003763867 מ-6/9/00, אנא שימי לב שהשוטר שערך את הדו"ח ציין בכתב ידו כי הוא לא רשם דו"ח נוסף בגין נהיגה ללא חגורת בטיחות, דבר המחזק את טענתי שהדו"ח נרשם לאחר שעזבתי את המקום, ולא נמסר לי ביד. בנוסף אבקש להפנות את תשומת לבך שבבקשה לביטול הדו"ח הראשון (1003763867) מתאריך 9/9/00 (מצ"ב העתק), ציינתי שלאחר רישום הדו"ח הראשון 'הבטיח' לי השוטר דו"ח נוסף, במכתב מצוין בפירוש שעזבתי את המקום לפני שהדו"ח נרשם, כלומר – הדו"ח לא נמסר לי ביד ולכן מעולם לא יכולתי לבקש להישפט בגינו, וכבר ב-9/9/00 יודעה משטרת התנועה בפרטי האירוע, ועם זאת מעולם לא שלחה לי את הדו"ח ואת הזכות החוקית לבקש להישפט. אי לכך ובהתאם למסמכים המצורפים המאמתים את גרסתי, אבקש את עזרתך בכדי להישפט על דו"ח זה. מאז שבתי לארץ ניסיתי לקבל את הסכמת משטרת התנועה להישפט, שלחתי ארבעה מכתבים, שניים למטה הארצי ושניים למטה מרחב חוף בחיפה, נפגשתי עם פק"ד ניסן, אך כל זאת ללא הועיל. כולי תקווה שתוכלי לעזור לי בנידון, ולגבי כל שאלה או בירור אנא צרי איתי קשר ואשמח לשוחח עימך בנידון בתודה מראש ובכבוד רב, רועי סטאר דגוןן