אני חושבת על עבר עתיד הווה. אין שום דבר מעניין בחיים האלה אני חושבת ומדליקה את תנור הטלויזיה. פרסומות. עוד זמן מיותר להעביר בערך כמו לשבת בבית כסא ולכתוב שירע. זו לא עונה טובה לסיפורים.