בן אל-פלג

אני אוהב לחרוז

השקט שולט

אהבה כואבת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה