אני לא אוהב שמנתחים אותי אני לא אוהב כשם שאיני אוהב לעמוד חשוף בפני הזר כמו אותו כירורג שניסה להשתיל לי כבד מנשוא שניסה לחתוך באורי השפרצתי עליו דם די דם כמזמר תהילי חרוזים לא ביקשתי חיים לא ביקשתי חדר ניתוח לבן וממוזג oC22 את עצמי אני מוכן לנתח כל עוד אין הדבר כולל מאמץ פיזי רב לרוב עם הרדמה רק דומני, שאינני מתעורר שוב לעולם לו ביקשתי לצאת מן הניתוח הייתי לומד 7 שנות רפואה שנה לכל פרה שנה לכל קיבה וכך נותרות מילותי בכבדי המרקיב (30.3.98)