גלי סודך נערה

על פתח ליבך,

גלי אהבתך

על שפתי פרח.

אף על גל נעלם

הנחבא בים

בין גלגל החמה

השוקע.

 

ניבטת אלי כמראה,

קעורה כגופך הגמיש,

לוטה שמיכת ערפל

בין חלום למציאות.

עוד היום אכתוב,

מכתם על ליבך

אם תגלי סודך.

 

אפתח ליבך

במפתח שירתי,

אגול האבן מהבאר;

באר חייך ואהבתך

הניצבת על אם הדרך

אל לבי.