קחני למעלה, אל ארץ מבטחים, באזור ההוא, מעבר לחיים. קחני למעלה, בקרב צלמך, הראה לי את מה שלא נותר עוד. קחני למעלה, העלני לאט, שאחווה כל רגע, תחושה ורגש. קחני למעלה, אך אל תתן לי יד, שלא ארגיש את כאב זרועך. קחני למעלה, הפכני לבת אלמוות, שלא אצטרך לחוות את הכאב. קחני למעלה, תן לי הוכחה, שבאמת אתה קיים, תן סימן.