אני אדם הולך ובוכה הבכי מתערבל בתוכי מכלה אותי מבפנים אדים של כאב עולים ממני מרוקנים אותי עד תום אני עומדת לפניך כולי בתחינה ... בהירות חדשה מנביעה מתוכי ציפורים השמיימה אני אוספת את כל הכאב לאגרוף ומעלה אותו לקורבן אליך