"השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו" (תפילת ערבית) אני לא חזקה. בפנים אני תלויה על חוט כמעט ניתק עלה יותר חזק ממני אני חיה לאט בזהירות מחזיקה חזק רגישה לתנודות משב לא צפוי ואינני - - צריך תשומת לב מרובה, ריכוז לא ליפול בבורות שבדרך להצליח להחזיק מעמד. אני מתמרנת בין הרוחות הולכת בצעדים קטנים, התקדמויות קטנות בקצב שלי. העולם יסתדר, זה פשוט שהקצב אחר. מה הייתי עושה בלי ה' מחזיק בי מלמעלה