בס"ד החייל השבתי חייל יקר עם בואה של שבת המלכה ניתן להבחין במספר חיילים אשר שפר עליהם גורלם וזכו להינפש ולהנות מזיו הדרו של בסיסנו האהוב אף בשבת. לשם הקיצור והצורך הישראלי האובססיבי להגדיר כל דבר במילה אחת\שתיים, נקרא לחיילים אלו "חיילים שבתיים", כלומר - חייל שמורלו הושבת באיבחת שבת. אותם חיילים שבתיים טיפשים לא מבחינים בזכות העצומה שנפלה בחלקם - לשמור על שטחי א"י ("לעמוד ליד טנק במשך שעתיים וחצי" היא הגדרה אשר יש בה מן היובש - תרתי משמע), ולעיתים ניתן לשמוע אותם אף מקטרים על מר גורלם. אנו יודעים כי למעשה אין בר מזל מהם, כך כדי לכבד את אמונתם ישנם מספר דגשי בטיחות אשר מומלץ לשומרם. א) השירים "על חומותייך ירושלים עיר דוד הפקדתי שומרים", "על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים" ו"שומרים אפקיד בעירך כל היום וכל הלילה" אולי מזכירים לך את יום ירושלים וריקודי הורה אל תוך הלילה, אך לחייל השבתי הדבר מתקשר אוטומטית לשמירות שעתיים שעתיים, אנא, הימנע משירי דיכאון שכאלה. ב) דיבורים על האוכל הטעים של אמא ועל השינה הארוכה המחכה לך בחיק מיטתך החמה הינם דיבורים קדושים אשר אל להם להתבזבז באוויר הפלוגה. השתמש בהם אך ורק לאחר יציאתך מהבסיס. ג) זכור! לרשות החייל השבתי עומדים גלילון, מחסנית 35 כדורים ובקרוב אף טנק מרכבה סימן 2, שאלות מסוג "למה אתה לא על א'?", "אין לך כומתה?" ובעיקר "אז אתה באמת נשאר שבת?" אינן מומלצות. ד) הברכה המסורתית "שבת שלום ומבורך" הינה קטסטרופה דקדוקית משוועת (שילוב סמיכות ולא סמיכות בו' החיבור ושימוש בלשון זכר במקום בו נהוג להשתמש בלשון נקבה), אם נשלב את הסיבה החשובה הזו עם העובדה המינורית שבאוזני החייל השבתי היקר שלנו 'שב"ש ומבורך" נשמעת כעקיצה צינית למדי, נגיע למסקנה הרצויה - וותר על הברכה ויפה שעה אחת קודם. אלו הם מספר דגשים בטיחותיים אשר מומלץ לשננם בכל יום שישי, במקרה והקורא היקר הוא אחד מאותם חיילים שבתיים בני מזל.. ובכן, לא נותר כי אם לברכך בברכת "שבת שלום ומבורך" שבת שלום.