הרבה דמעות נוצצות לי בעינים, ומי ידע אם של עצב הן אם של שמחה, ואדם חכם אמר אולי פעם, שלנפש תמיד הן גשמי ברכה.