לצחוק זה להסתכן בלהראות טיפש. לבכות זה להסתכן בלהראות רך ורגשן. ליצור קשר עם מיהו זה להסתכן במעורבות. לחשוף את רגשותיך זה להסתכן בחפישת עצמואתך. לגלות את רענותיך, חלומותיך, תשוקתך בפני אנשים זה להסתכן באובדנם. לאהוב זה להסתכן בכך שלא יאהבו אותך בתמורה. לחיות זה להסתכן בלמות. להיות חזק זה להסתכן בלהראות חולשה. לעשות זה להסתכן בכישלון. והסכנה הגדולה מכולם היא לא לסכן דבר!!!!!!!! אדם שלא מסכן דבר, לא יקבל דבר!!!!!!!! תחשבו על זה......