תגידי מה כואב לך מה רוגש בך, הצער מציף גם אותי פוצע את הלב המחבר בינינו ספרי לי גלי לי בכדי שנטל הכאב הכבד כמשא דרכים על גבו של הלך יוקל קמעא 03-5-18