גלות ספרד אשר בירושלים
בין השכונות הקטנות
כשתי טיפות של מים.
שוב נפתחים החלונות
ושירה מתגלגלת עדיין
שוטפת עונות ופינות.

אני עובר - שומע לעתים
"קואנדו אל ריי נמרוד"
מחלון אחד הבתים.
השירה סוחפת עוד ועוד
לעבר ימים ומועדים.

חלון אחד פתוח
לעבר גלות ספרד
צליל חודר מתוח
משם ועדי עד.