כן ציור הצבתי בחדרי , על מה אצייר אין הבד מספר על נופים? דוממים? או על דמויות של נשים ? חשבתי, על מה אצייר על דברים שבנפש חבויים, מתוך הנשמה הם יוצאים . בצבעים אשתמש מים, ירק , ואש. על הבד צבעים מרקדים כמו במחול הם יוצאים זה עם זה מתערבבים ובחגיגה משתפכים. הם מרמזים, לפעמים מספרים, אתה הרי זאת יודע כי בתוכי מרקד הצבע.