מנעי קולי מבכי

ואמרי כמה מילים

השתיקה אינה מטיבה עימי.

הפסיקי לשטות בי

ואימרי רצונך

אבל אנא

השתיקה אינה מטיבה עימי.

לשונך נצורה

מבטך סתור

ואת בשגעונך

גוררת אותי

ומסבירה לי

כי השתיקה אינה מטיבה עימי