דף חשבון מלא משבצות סתם מבלבל אין מקום לכתוב אסור לצאת מהריבוע אין מקום למרחב כך הם חיי...